.

     
 
Aleksandar Maćašev / Book
back / nazad    
 
 


Ana Adamović
Belef centar
Andrea Brbaklić
Sanja Bunjevački
Svetlana Ćopić
Slađana Danojević
Mia David
Andrej Dolinka
Tatjana Drapšin
Stephen Gee
Ksenija Graovac
Steven Heller
Mirko Ilić
Marko Jobst
Jennifer Kabat
Damir Krkobabić
Ana Krstić
Vesna Kukić
Maja Lalić
Maja M Marinković
Vladimir Melentijević
Milica Pekić
Jasna Rackov
Ladislav Raičević
Saša Reljić
Tatjana Ristić
Sava Ristović
Dragan Sakan
Ivan Savić
Slaviša Savić
Gordana Stanišić
Zorica Stojkov
Jelena Stojković
Zoran Subotički
Anica Tucakov
Tukan print
Ivana Veljković
Borut Vild

special thanks / posebno se zahvaljujem:
Rajko i Milka Maćašev
Nada Mrdalj


The book is dedicated to Stephen J. Gee
Knjiga je posvećena Stivenu Džiju


back / nazad    
 
     
© 2010 Aleksandar Maćašev